Payment with Klarna Payment with Swish
Fri frakt över 3000:-* ex moms

Klassificeringssystem av olja - Proffskatalogen.se


> Klicka här för komma till proffskatalogens utbud utav oljor <


ACEA-Systemet (Association des Constructeurs d’Automobiles)

Är i huvudsak framtaget för europeiska fordon och ersätter tidigare CCMC-systemet. 

Man kan inte dra ett likhetstecken mellan ACEA och CCMC utan ACEA är omarbetade specifikationer med nya krav. 

ACEA delar in motoroljor i tre klasser, en för lätta fordon, A/B, en för katalysatoranpassade oljor för lätta fordon, C, och en för tunga fordon, E.

I vissa sammanhang anges även senaste årtal då förändring gjorts i specifikationen.

Olja för bensin- och dieselmotorer i lätta fordon
  • A1/B1 Olja av baskvalitet för motorer som är designade för användning av bränslebesparande olja med låg viskositet.
  • HTHS: 2,6-3,5 mPas. Denna olja är ej lämplig för motorer som kräver högre viskositet, se instruktionsboken.
  • A3/B3 Olja av hög kvalitet för nästan alla typer av motorer i lätta fordon. Oljan är skjuvstabil och har lång livslängd. Klarar höga arbetstemperaturer och tuffa driftförhållanden.
  • A3/B4 Olja av hög kvalitet (motsvarar A3/B3) speciellt utvecklad för direktinsprutade dieselmotorer, men kan även användas till nästan alla bensin- eller dieselmotorer.
  • A5/B5 Olja av hög kvalitet (motsvarar A3/B4) för motorer som är designade för bränslebesparande olja med låg viskositet.
  • HTHS 2,9-3,5 mPas. Denna olja är ej lämplig för motorer som kräver högre viskositet, se instruktionsboken.


Katalysatoranpassade oljor för lätta fordon enligt ACEA
C1 Olja som kvalitets- och viskositetsmässigt motsvarar A5/B5 med höga krav på livslängd/prestanda men som också har mycket låga halter av tillsatserna, sulfataska, svavel och fosfor (SAPS).
Detta gör oljan extra anpassad för moderna avgasreningssystem såsom partikelfilter och trevägskatalysatorer.
Oljorna har lägst SAPS och kan vara olämpliga i vissa motorer, se instruktionsboken.
C2 Olja som kvalitets- och viskositetsmässigt motsvarar A5/B5 med höga krav på livslängd/prestanda men som dessutom har låga halter av tillsatserna, sulfataska, svavel och fosfor (SAPS).
Detta gör oljan extra anpassad för moderna avgasreningssystem såsom partikelfilter och trevägskatalysatorer.
Oljorna har lägre SAPS än A/B-oljor och kan vara olämpliga i vissa motorer, se instruk. boken.
C3 Olja som kvalitets- och viskositetsmässigt motsvarar A3/B4 med höga krav på livslängd/prestanda men som också har låga halter av tillsatserna, sulfataska, svavel och fosfor (SAPS).
Detta gör oljan extra anpassad för moderna avgasreningssystem såsom partikelfilter och trevägskatalysatorer.
Oljorna har lägre SAPS än A/B-oljor och kan vara olämpliga i vissa motorer, se instruktionsboken.
C4 Viskositetsstabil olja för de senaste motorerna inom bilindustrin med DPF (Dieselpartikelfilter) och JWC(trevägskatalysatorer). En olja till motorer som kräver låg halt av sulfataska, fosfor och svavel.


Olja för tunga dieselmotorer enligt ACEA
E2 Olja av baskvalitet för dieselmotorer med eller utan turbo. Främst för motorer som arbetar under normala driftförhållanden och förlängda bytesintervall.
E4 Olja med mycket höga prestanda framför allt med avseende på kolvrenhet och cylinderpolering. Dessa oljor har även mycket bra sothantering och nötningsskydd.
Rekommenderas till motorer som möter Euro 1, 2, 3 och 4 och som arbetar under hårda driftförhållanden eller mycket långa bytesintervaller.
Används främst till motorer utan partikelfilter och andra avgasreningssystem.
E6 Olja med mycket hög prestanda, motsvarar E4, men med låga SAPS-halter. Rek. till motorer som möter Euro 1, 2, 3 och 4 som arbetar under hårda driftförhållanden eller med mycket långa bytesintervaller.
ACEA E6 är speciellt framtagen för tunga dieselmotorer med SCR, partikelfilter eller andra avgasreningssystem. Kan med fördel användas till motorer utan speciell avgasreningsutrustning.
E7 Olja med mycket höga prestanda framför allt med avseende på cylinderpolering, nötning, sothantering. Dessa oljor ger dessutom mycket bra kolvrenhet.
Rekommenderas till motorer som möter Euro 1, 2, 3 och 4 som arbetar under hårda driftförhållanden eller med långa bytesintervaller. Lämpar sig för motorer utan partikelfilter, med eller utan EGR och/eller SCR.
E9 Viskositetsstabil olja för utmärkt slitagekontroll, sothantering och oljestabilitet. Passar motorer som körs under mycket svåra förhållanden med extrema bytesintervaller.
E9 passar de flesta EGR motorer och de flesta motorer med SCR NOX reducering.
HTHS - High Temperature High Shear rate viskosity. Viskositet mätt vid 100ºC och hög skjuvhastighet. Återspeglar den “verkliga” viskositet en olja har under motorns driftförhållanden.
SAPS - Sulphated Ash Phosphorus and Sulphur. Traditionella tillsatser som innehåller ämnen som kan skada partikelfilter och vissa typer av katalysatorer.
SCR - Selective Catalytic Reduction, Reduktionskatalysator som med hjälp av UREA-lösning reducerar kväveoxider (NOx) till kvävgas och vatten.
EGR - Exhaust Gas Recirculation, system som leder tillbaka en del av avgaserna till motorns luftinsug. De syrefattiga avgaserna sänker förbränningstemperaturen och därmed produktionen av NOx.


SAE-Systemet (Society of Automotive Engineers) 
Systemet består av två delar, ett för motoroljor och ett för transmissionsoljor.
Oljorna klassificeras efter deras viskositet där lägre SAE nr ger mer lättflytande olja.


SAE-klasser MOTOROLJOR

SAE nr
Temperatur °C
Viskositet cP
cSt (mm2 /s) vid +100°C
Pumpbarhetsgräns °C
0 W
-35
6200
Min. 3,8
-40
5 W
-35
6600
Min. 3,8
-35
10 W
-25
7000
Min. 4,1
-30
15 W
-15
9500
Min. 5,6
-25
20 W
-10
13000
Min. 5,6
-20
25 W
-

Min. 9,3
-15
20
-

5,6 - 9,3
-
30
-

9,3 - 12,5
-
40
-

12,5 - 16,3
-
50
-

16,3 - 21,9
-
60
-

21,9 - 26,1
-


SAE-klasser TRANSMISSIONSOLJOR

SAE nr
Viskositet 150 000 cP
cSt (mm2 /s) vid +100°C
cSt (mm2 /s) vid +100°C
70 W
-55
Min. 4,1
-
75 W
-40
Min. 4,1
-
80 W
-26
Min. 7,0
-
85 W
-12
Min. 11,0
-
90
-
Min. 13,5
Max 24,0
140
-
Min. 24,0
Max 41,0
250
-
Min. 41,0
-


API-Systemet (American Petroleum Institute) 

Systemet är ett klassificeringssystem för motorer och transmissioner med avseende på kvalitet. 

API-Klass S följt av en bokstav som anges för bensinmotorer t ex SG och klass C följt av en andrabokstav som anges för dieselmotorer t ex CD. 

API-Klass för transmissionsoljor börjar med GL följt av en siffra. Siffran anger kvalitetsnorm och användningsområde

Bensinmotorer enligt API
SA-SD Specifikationer vilka ej är i bruk.
SE Bensinmotorer senare än 1971 års modell. Bättre skydd mot oxidation, korrosion och avsättningar än oljor i klasserna SA-SD.
SF Bensinmotorer senare än 1980 års modell. Högre krav på oxidationsstabilitet och antiwearegenskaper.
SG Bensinmotorer senare än 1988 års modell. Ytterligare högre krav på oxidationsstabilitet, antiwearegenskaper, slam, avlagringar samt korrosion än klassen SF.
SH Samma kvalitetskrav som SG, dock betydligt hårdare krav på vem som får bedöma samt prova oljan.
SJ Infördes 1997 med högre krav på flyktighet samt låg och högtemperaturegenskaper än SH.
SL Introducerades 2001 och innebär avsevärd kvalitetshöjning jämfört med SJ vad gäller oxidationsstabilitet. Praktiskt innebär detta att oljan tål hög temperatur under lång tid. SL motsvarar ACEA A3, B3.
SM Introducerades 2004 där nya krav på fosfor och svavelhalt infördes. Ökat skydd mot slitage av motorn.


Dieselmotorer enligt API
CA-CB Specifikationer vilka ej är aktuella.
CC Dieselmotorer, även lätt överladdade vilka arbetar under medelsvåra till svåra förhållanden.
CD Turboladdade dieselmotorer vilka arbetar under svåra förhållanden, samt arbetar med höga motoreffekter och höga varvtal.
CD+ Oljor som uppfyller CD men som även möter kraven på förlängda oljebytesintervaller.
CE Olja för turboladdade dieselmotorer. Ger dock ökat skydd mot avlagringar och oxidation än oljor i CD-klassen.
CF-4 En klass oljor vilka möter miljökraven i amerikanska motorer, t ex Caterpillar.
CG-4 Utökade krav jämfört med CF-4. Nyare miljömotorer.
CH-4 För motorer som uppfyller 1998 års amerikanska avgaskrav. Klarar bränslen med svavelhalt upp till 0,5%. Överträffar CG-4.
CI-4 Klarar kraven i 2004 års amerikanska avgaskrav. För motorer med EGR och klarar bränslen med svavelhalt under 0,05%.


Transmissionsoljor enligt API
GL-1 Olja utan EP-tillsatser
GL-2 Ej i bruk.
GL-3 Ej i bruk.
GL-4 Olja för hypoidväxlar med milda EP-tillsatser
GL-5 EP-olja för extrema hypoidväxlar


> Klicka här för komma till proffskatalogens utbud utav oljor <