Payment with Klarna Payment with Swish
Fri frakt över 3000:-* ex moms

Hydraulolja, viskositet & kvalitet

När du står inför att byta eller fylla på hydraulolja i ditt system är det av största vikt att du väljer rätt, för att du ska kunna lita på din hydraulik och för att den ska kunna arbeta effektivt. 

Rädslan för oväntade driftstopp och haverier gör dock att många känner sig osäkra inför sitt val bland alla olika hydrauloljor.

 Vi vet att det kan kännas komplicerat att välja rätt olja till sitt hydraulsystem, men det behöver det inte vara.

Börja med att undersöka om du har någon dokumentation som visar vilka specifikationer hydrauloljan ska uppfylla – om du har det blir valet lätt. 

Utan sådan information behöver du fundera över var och hur hydrauloljan ska användas. Ska den till exempel användas inomhus? Eller kommer den att utsättas för temperaturskiftningar utomhus? 

Om du vill använda en miljöklassad produkt, då bör du använda en hydraulolja baserad på syntetiska estrar. 

Det skulle många tjäna på att göra, eftersom de idag ofta ger både energibesparingar med minskat miljöavtryck och bättre tekniska egenskaper än traditionella mineraloljor.


Om viskositet och att blanda hydrauloljor

VILKEN VISKOSITET?

Håll koll på vilken viskositet som ska användas i ditt system. Viskositeten handlar om hur ”tjock” en vätska är och man mäter den enligt en skala som heter ISO VG (internationell standard för viskositetsgrad).

Det är vanligt att hydraulvätskor har viskositetsklass ISO VG 32, ISO VG 46 eller ISO VG 68, men det finns många fler tjocklekar att välja mellan.

 Ju högre talet är desto tjockare och mer trögflytande är vätskan, och omvänt, ju lägre tal desto tunnare och mer lättflytande.


Viskositeten påverkas i hög grad av temperaturen. 

Generellt sett väljer man lägre viskositet vid kyla och högre viskositet vid värme, eftersom oljans naturliga egenskap gör den tunnare när det är varmt och tjockare när det är kallt.

En hydraulik som går trögt i kyla har sannolikt inte optimal viskositet för temperaturen. För att tydliggöra hur en hydrauloljas viskositet förändras med temperaturen använder man indexvärdet VI (viskositetsindex).

VI anger oljans förmåga att motstå förändringar i viskositeten vid temperaturväxlingar: Ju högre VI, desto bättre viskositetsstabilitet när temperaturen skiftar.

En produkt med högt VI behåller alltså sin viskositet och flödar bättre även när temperaturen sjunker, medan en med lågt VI blir mer trögflytande vid den låga temperaturen.

Normalt bör hydrauloljor för utomhusbruk ha ett VI på 150 eller högre.

 Då fungerar produkten inom ett brett temperaturområde, vilket säkrar driften både när det är kallt och varmt.

Moderna hydraulsystem arbetar under höga tryck och flöden, vilket ställer stora krav på hydrauloljans förmåga att bibehålla såväl rätt tjocklek som förmågan att avskilja luft och vatten.

Högt VI är dock mindre viktigt för till exempel industriella hydraulsystem, som brukar arbeta inom jämna temperaturområden och ställer andra krav på viktiga egenskaper.


KAN JAG BLANDA?

Rekommendationen är att, i möjligaste mån, undvika att blanda olika hydrauloljor. 

Risken är stor att de tekniska egenskaperna försämras av kemiska reaktioner mellan olika additiv.

Det kan resultera i att additiven kolliderar med varandra i stället för att komplettera varandra, vilket kan förinta eller skapa helt andra egenskaper än hydrauloljorna hade från början. 

Om du inte vet vilken produkt ett hydraulsystem är fyllt med sedan tidigare kan det därför vara klokt att byta olja istället för att fylla upp med en annan produkt.

Om du behöver hjälp med att veta om två hydrauloljor är blandbara kan du vända dig till din smörjmedelsleverantör, som kan ge dig ett säkert svar genom ett blandbarhetsprov.


Visste du att rätt hydraulolja minskar energiförlusterna?

Välj därför en olja med rätt egenskaper, främst gällande viskositet. En olja med lägre viskositet är lättare att ”dra runt” i hydraulsystemet, minskar energiförlusterna och sparar på så sätt pengar. 

Många väljer av gammal vana en olja med hög viskositet, men här kan det alltså löna sig att tänka till för att förbättra smörjningen och sänka kostnaderna.


Klicka här för att se vårt utbud utav hydraulolja